Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych

Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji oraz poprawa jakości i dostępu do usług medyczno-opiekuńczych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności–w wymiarze społecznym dla 465 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym os starszych lub z niepełnosprawnościami które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim oraz 240 osób ich otoczenia w okr 01.10.2021-30.06.2023.


SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA

Wsparcie skierowane jest do 465 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim oraz 240 osób z ich otoczenia w okresie 01.10.2021-30.06.2023