Kutnowskie Centrum
Usług Środowiskowych

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE

DZIENNY DOM POBYTU W KLONOWCU STARYM

Klonowiec Stary 47A

DZIENNY DOM POBYTU
W ŻYCHLINIE

Żychlin
ul. Dobrzelińska 6

WYPOŻYCZALNIA REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZA

Klonowiec Stary 47a

WYPOŻYCZALNIA REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZA

Żychlin
ul. Dobrzelińska 6

USŁUGI ASYSTENCKIE

powiat kutnowski

USŁUGI OPIEKUŃCZE

powiat kutnowski

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE – poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne

powiat kutnowski

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE – działania wspierająco-świadomościowe dla otoczenia

powiat kutnowski

Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii

STRONA INTERNETOWA

Starostwo Powiatowe w Kutnie/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

STRONA INTERNETOWA

Gmina Strzelce/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach

STRONA INTERNETOWA

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA

Wsparcie skierowane jest do 465 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami które uczą się/pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim oraz 240 osób z ich otoczenia w okresie 01.10.2021-30.06.2023